Make your own free website on Tripod.com

Definisi Reka Bentuk dan Teknologi

 

Reka bentuk ialah suatu aturan susunan perancangan bahan dalam konteks penghasilan semua produk.

 

 

Teknologi ialah pengajian dan pengetahuan tentang usaha manusia dalam mencipta sesuatu dengan menggunakan pelbagai alat, sumber, teknik, dan sistem untuk mengurus kehidupan di samping meluaskan potensi manusia.

 

 

MENU UTAMA